C11 86

法界院 別府鉄道

C11 86    法界院 1964.2.4

連結・オーライ

648レ 613レ C11 86 C11 86
648レ    613レ     機回し     連結

C11 86 [津]