EF510-501

ある臨時列車    岡山~西川原  2015/05/26

EF65 1132 [関] 

55列車
55レ